Asker uğurlamaları ile ilgili Valilik emri.. Vatandaşlatımızın madur olmamaları ve bu konuda kurallara uymaları açısından kamuoyuna duyurulur.