BEYKOZ  MAL MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Her Türlü Gelir ve
Diğer Tahsil İşlemleri
Konusuna göre;
 1. ilgili idarenin yazısı.
 2. Mahkeme kararı.
 3. Ecrimisil İhbarnamesi.
 4. İdari para cezası karar tutanağı.
 5. İlgilinin beyanı.
15 DAKİKA
2
Adli Teminat İşlemleri
 1. Tahsilinde;
Mahkeme kararı.
 1. iadesinde;
 1. Mahkeme kararı
 2. Alındı Belgesi
 3. ilgilinin hesap bilgilerini ve kimlik bilgilerini içeren dilekçesi.
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi.
15 DAKİKA
3
Geçici Teminat İşlemleri
 1. Geçici Teminatın Alınmasında;
 1. ihaleyi yapan idarenin yazısı,
 2. ilgilinin TC Kimlik / Vergi Kimlik nosu.
 1. Geçici Teminatın İadesinde;
 1. ihaleyi yapan idarenin geçici teminatın iadesine ilişkin yazısı.
 2. Alındı Belgesi.
 3. Nakit teminatların iadesinde(aynı gün iadeler hariç) ilgilinin banka bilgilerini içeren dilekçesi.
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi.
45 DAKİKA
4
Kesin Teminat İşlemleri
 1. Kesin Teminatın Alınması;
 1. İhaleyi yapan idarenin yazısı,
 2. Teminat olarak kabul edilen değerler.
 1. Kesin Teminatın iadesi;
 1. İhale konusu işin,sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığına dair yazı.
 2. Alındı Belgesi.
 3. SGK İlişiksiz belgesi.
 4. İhale konusu işle ilgili vergi borcu yoktur yazısı.
 5. Nakit teminatların iadesinde ilgilininbanka bilgilerini içeren dilekçesi
 6. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi.
45 DAKİKA
5
Yapı Denetim Hizmet Bedeli İşlemleri
 1. Tahsilatı;
 1. Yatıracağı miktar(KDV dahil), yapının bulunduğu il, ilçe, ilgili idaresi, pafata, ada, parsel ve YlBF(Yapıya İlişkin Bilgi Formu) numarası bilgilerinin bulunduğu dilekçe.
 2. Sözleşme.
 3. Yapı Denetim kuruluşunun taahhütnamesi.
 4. YİBF belgesi.
 1. Yapı Denetimi Hakediş Ödemeleri;
 1. İlgili idarenin yazısı.
 2. Hakediş raporu.Sözleşme sureti.
 3. Tahakkuk bilgileri.
 4. alındı belgesi
4 İŞ GÜNÜ
 
 
6
İmar Barışı Gelirlerinin Tahsili (3194 Sayılı Kanun)
 1. İlgilinin TC Kimlik / Vergi Kimlik nosu.
 2. İlgilinin beyanı.
15 DAKİKA
7
2/B Taşınmazlarının Satış Gelirlerinin Tahsili (6292 Sayılı Kanun)
 1. İlgilinin TC Kimlik / Vergi Kimlik nosu.
 2. İlgilinin beyanı.
15 DAKİKA
8
Emanet İade İşlemleri
 1. İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik bilgilerini gösterir dilekçesi.
 2. idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı.
 3. Alındı belgesi(düzenlenmiş olması halinde).
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi.
30 DAKİKA
9
Bütçe gelirlerinden Red ve İadeler
 1. İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı/kararı.
 2. Alındı belgesi.
 3. ilgilinin hesap bilgilerini ve kimlik bilgilerini içeren dilekçesi.
 4. Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi.
1 SAAT
10
Mahsup Alındısı Yerine Onaylı Muhasebeleştirme Belgesi
Kimlik bilgilerini veya vergi numarasını içeren dilekçe.
10 DAKİKA
11
Kaybedeilen Alındıların Onaylı Suretinin Verilmesi
 1. İlgilinin dilekçesi.
 2. Gerekli hallerde gazete ilanı.
45 DAKİKA
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukar rağmen hizmetin belirtilen s durumunda ilk müracaat yer
Mücbir sebep, sistem ar geçici veya sürekli olarak k< eklenir.
Kasa, günlük resmi çalış Md.12/6-a)
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
ıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına irede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti ine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
ızaları (say200i sistemi), elektrik kesilmesi vb.haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin ssintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine
ma süresinin bitiminden bir saat önce kapatılır. (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
¡Beykoz Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Beykoz Kaymakamlığı ¡Rıdvan KAYAL İsim ¡Ahmet KATIRCI ¡Malmüdürü Unvan : Kaymakam ¡Beykoz Hükümet Konağı Adres : Beykoz Hükümet Konağı ¡(0216)425 24 58 Tel ¡0 216 322 14 20 ¡(0216)322 70 68 Faks ¡0 216 322 14 16
e-posta :