T.C.
                  İSTANBUL KALKINMA AJANSI
                                                                                                                        Genel Sekreterliği                                                                          ACELE
 
Sayı : 12345678-602.01-E. 147
02.02.2018            
 
Konu : On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması
                                                                                                               DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
İlgi: 29 Temmuz 2017 Tarihli ve 30138 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi
On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında ilgide kayıtlı Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olması önem taşımaktadır.
Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından elzemdir.
On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır. Anketin bulunacağı internet bağlantısı (http://kbanket.kalkinma.Qov.tr/index.DhD/473257/lana-tr') 1-28 Şubat tarihleri arasında aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarca internet üzerinden ankete katılım sağlanabilecektir.
Hazırlanan ankete katılımın arttırılması amacıyla ilgili bağlantının 1-28 Şubat tarihleri arasında kurumsal internet sitenizde, sosyal medya hesaplarınızda, vatandaşlara ve paydaşlarınıza açık diğer tüm iletişim kanallarında duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Vasip ŞAHIN Vali
Yönetim Kurulu Başkanı