Anayasamızın 74. maddesinde yer alan, Kamu Denetçiliği Kurumu; “Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere” 6328 sayılı Kanunla 29.06.2012 tarihinde kurulmuştur.

Kurumumuz; hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarına saygının geliştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde dört yıldır çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumumuz, başta ülkemizde olmak üzere, dünyada yaşanan göç ve mülteci krizini bir insanlık dramı olarak görmüş ve “İnsan İnsanın Dostudur” düsturuyla hareket ederek “Göç ve Mülteciler” konulu bir rapor hazırlamıştır.

Bu raporun sonuçlarını açıklayarak dünyadaki tüm ombudsmanların dikkatini bu drama çekmek amacıyla; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve teşrifleriyle 2-3 Mart tarihlerinde “IV. Uluslararası Ombudsmanhk Sempozyumu” gerçekleştirecektir.

Sempozyumun açılışına sizleri de davet ediyorum.

Programın afişlerini, uygun göreceğiniz yerlere asmanız için gönderiyoruz.

Ayrıca sempozyum resmi internet sayfası olan www.ombudsaman2017.org.tr adresine de kurumsal internet sayfanızda sempozyumun bitiş tarihine kadar link vermeniz, Kurumumuzun vatandaş nezdinde tanıtımı ve bilinirliği açısından önem arz etmektedir.

Bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar diliyorum.